Türkiye’deki Reklam Pazarında Dijital Reklamcılık

  1. DOOH (Digital Out Of Home);

• DOOH önemli bir mecra olmasına rağmen reklam verenlerde ve onları yönlendiren ajanslarda kullanım oranını artıracak yeterli bilinç oluşmamıştır.

• Tüm dünyada DOOH kullanımı, sağladığı avantajlardan dolayı hızlı bir büyüme ve gelişim içindedir. Bu avantajlar en çok baskı, nakliye vb. maliyetleri olmadığı için ekonomik açıdan ön plana çıkanlardır.

  1. Ajans ve markaların cevabını aradıkları konular?

• Bu sadece günlük hayatımızda kullandığımız sessiz basit bir TV midir?

• Hedef kitlemizin yüzde kaçına veya toplamda kaç kişiye ulaşılıyor?

• Ekranların bulunduğu mekânlar ve sistemin kalitesi?

• Ekranlar ile farklı ne yapılabilir?

  1. DOOH avantajları nelerdir?

• Doğru segmentasyon.

• Diğer mecralara göre etkisi oldukça yüksek ancak maliyeti daha düşük.

• Tüketicinin kararını %81 satış noktasında verdiği doğru ise, o zaman reklam veren ile hedef kitle arasında doğrudan etkileşim sağlar.  

  1. Markaların DOOH ile ilgili düşünceleri?

• Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz?

• Diğer mecralar ile mukayese ettiğimizde nasıl pozisyonlanacağımızı bilemiyoruz?

• Bu mecradaki içeriklerin üretilmesi maliyeti yüksek ve zaman gerektiriyor?

  1. Ajansların Dijital ekran networkleri (DOOH) ile ilgili düşünceleri?

• Geleceğin en değerli mecrası olduğunun farkındalar.

• DOOH çok farklı mekânlar için farklı planlama ve içerik gerektiriyor.

• Bu mecrayı satın almanın çok riskli ve fiyatlarının oturmuş bir mantığı veya erişim hesabının olmadığı düşünülüyor.

• Ajanslar yapılarında bir değişime gitmedikleri takdirde buradaki pastayı dijital ajanslar konvansiyonel ajansların elinden alabilme uğraşındalar.

DOOH, en son ortaya çıkan yeni nesil medyalardan biridir. Birebir tüketici ile etkileşim halinde olduğundan yaratabileceği fırsatlar çok çeşitli ve büyüktür. Ajanslarda çalışan mevcut ekipler de bunu görerek müşterilerine proje bazlı hizmet verme şansına sahiptirler.

Digital Out Of Home ile Çağa Ayak Uydurmak

Dijital ekran networkleri, evin veya işyerinizin dışına çıktığınız da birçok değişik noktada var olacaktır ki yeni düzenin oluşumuyla var olmaya da başlamışlardır. Reklam verenin mesajları evin dışında, hayatın içinde ve sürekli tüketicinin gözleri önündedir. Klasik açık hava reklamcılığından farklılığı hareketli, güncel, ilgi çekici, dinamik ve teknolojik olmasıdır. Kısaca DOOH reklamcılığın çağa uygun hale getirilmiştir versiyonlarından biridir.

Ayrıca DOOH hareket halinde sürekli aktif olan kişiler üzerinde daha büyük etkiler bırakabilir. İnteraktiftir, sosyal medya ile senkronize kullanıma uygundur, mobil erişime açıktır. Yeni neslin teknoloji aracılığı ile markaya daha fazla odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Türkiye’deki Reklam Pazarında Dijital Reklamcılık

Son yapılan araştırmalarda Türkiye’de DOOH, 2016 yılı harcamalarında 35 Milyon USD’lik bir paya sahip ancak 2020 yılında bu pazarın 150 Milyon USD’yi aşması beklentiler dâhilindedir.

Mesajınızı anlık hareketlerle en doğru yerde en uygun hedef kitleye ulaştırmak için teknolojiyle iç içe olan bir reklam yöntemi seçmelisiniz. DOOH reklamın en güncel ve çağımızla en senkronize halidir.